Coffee Hà Nội
  • Khởi công: 04/07/2020
  • Hoàn thiện: 20/07/2020
  • Diện tích: 126m2
  • Địa điểm:
  • KTS: Kts. Nguyễn Thị Mỹ Thiên
Xem thêm