Sông Nhuệ Apartment Hà Đông - Hà Nội
 • Khởi công: 12/11/2020
 • Hoàn thiện: 19/11/2020
 • Diện tích: 60m2
 • Địa điểm: Hà Đông - Hà Nội
 • KTS: Kts.Đặng Đức Thắng
Xem thêm
Chung Cư HandHud 234 Hoàng Quốc Việt
 • Khởi công: 06/01/2021
 • Hoàn thiện: 04/03/2021
 • Diện tích: 160m2
 • Địa điểm: Hà Nội
 • KTS: Kts.Nguyễn Minh Đức Kts.Đặng Thắng
Xem thêm
Park Hill - Minh Khai - Hà Nội
 • Khởi công: 07/03/2021
 • Hoàn thiện: 08/01/2021
 • Diện tích: 78m2
 • Địa điểm: Hà Nội
 • KTS: Kts.Lê Minh Ngọc, kts.Đặng Đức Thắng
Xem thêm
Cửa hàng Hoa Parkville 9
 • Khởi công: 10/11/2020
 • Hoàn thiện: 19/11/2020
 • Diện tích: 100m2
 • Địa điểm: Park Hill 9 - Minh Khai
 • KTS: Kts.DangThang
Xem thêm
Thiết Kế Nội Thất căn Hộ 2620 Tòa S2 Vin-SkyLake Phạm Hùng
 • Khởi công: 08/08/2019
 • Hoàn thiện: 08/09/2019
 • Diện tích: 100m2
 • Địa điểm: Phạm Hùng - Hà Nội
 • KTS: Kts.Nguyễn Thị Mỹ Thiên
Xem thêm
Coffee Hà Nội
 • Khởi công: 04/07/2020
 • Hoàn thiện: 20/07/2020
 • Diện tích: 126m2
 • Địa điểm:
 • KTS: Kts. Nguyễn Thị Mỹ Thiên
Xem thêm