Mật vụ Mỹ tăng cường bảo vệ an ninh cho ông Biden

Một nhóm nhân viên an ninh khoảng chục người đã được điều động đến hỗ trợ an ninh cho chiến dịch của ông Biden tại trung tâm hội nghị Riverfront, sau khi chiến dịch thông báo sẽ sử dụng trung tâm này thêm ít nhất một ngày và ông Biden sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày 6.11.


Bài viết liên quan

Xem tất cả